Elektroninės prekybos taisyklės

Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo–pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės parduotuvės www.calorycare.lt (toliau – CALORYCARE, el. parduotuvė, mūsų, mumis, mes) ir CALORYCARE kliento (toliau – jūs, jūsų, jums, jus) dalis, supažindinančios jus su el. parduotuvės prekių ir paslaugų pirkimo - pardavimo sąlygomis bei nustatančios CALORYCARE ir jūsų teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu - pardavimu el. parduotuvėje.

Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras”, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas juridinis asmuo UAB „BAROS LT”. Juridinio asmens kodas – 305266958, PVM mokėtojo kodas – LT100012693017, registracijos adresas – M. Daukšos g. 8, Vilnius.

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:
   1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
   2. nepilnamečiai nuo 15 iki 18 metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
   3. juridiniai asmenys;
   4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
  2. Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis el. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei aprašyti „Privatumo politika“.
   1. CALORYCARE turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė CALORYCARE, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba CALORYCARE veiklos planavimui ir analizei. CALORYCARE taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais CALORYCARE veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą (perskaitę paspaudžiate mygtuką „Su pirkimo taisyklėmis sutinku”). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui. Duomenys apie internetinės parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Duomenų laikmenos yra visapusiškai apsaugotos nuo trečiųjų asmenų prieigos. 2020-04-30 įmonė įregistruota Asmens duomenų valdytojų valstybės registre ir jai suteiktas Asmens duomenų valdytojo statusas pagal valdytojo numerį: P7034
  3. Prekių ir paslaugų kainos, nurodytos el. parduotuvės prekių ir paslaugų kataloge, galioja perkant šias prekes el. parduotuvėje. Prekių kainos el. parduotuvėje yra nurodytos Eurais įskaičius PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą. Pristatymo kaina Jums yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.
  4. Pirkimo–pardavimo sutartis tarp jūsų ir CALORYCARE laikoma sudaryta nuo to momento, kai jūs el. parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę (perskaitę paspaudžiate mygtuką „Su pirkimo taisyklėmis sutinku”) su šiomis Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Užsakyti”.
  5. Apie pirkimo–pardavimo sutarties sudarymą CALORYCARE jus informuoja išsiųsdamas pranešimą jūsų nurodytu el. pašto adresu.
 2. Jūsų teisės ir pareigos
  1. Jūs galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę ar paslaugą iš el. parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių.
  2. Jūs, naudodamasis el. parduotuvės paslaugomis, sutinkate su šiomis pirkimo–pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalote jų laikytis.
  3. Jūs atsakote už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.
  4. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.
  5. Sutinkate, kad individualizuotos paslaugos bus sudarytos per 5–7 darbo dienas nuo jūsų teisingai užpildytos anketos dienos, kuri bus atsiųsta į jūsų nurodytą el. paštą po paslaugos apmokėjimo patvirtinimo (per 1–2 darbo dienas).
  6. Jūs įsipareigojate:
   1. Pateikti teisingą, tikslią ir realybę atitinkančią informaciją anketoje, reikalingą dietologo konsultacijai, rekomendacinių mitybos planų, mitybos programų sudarymui, bei progreso sekimui.
   2. Užpildyti anketą per 15 darbo dienų, nes kitu atveju užsakymas yra anuliuojamas ir pinigai nėra grąžinami.
   3. Savarankiškai kreiptis ir informuoti CALORYCARE, jeigu nuo individualizuotos paslaugos apmokėjimo praėjus daugiau nei 2 darbo dienoms, negavote į nurodytą el. paštą anketos.
   4. Po suteiktos paslaugos (dietologo konsultacijos, rekomendacinio mitybos plano, mitybos programos sudarymo) savarankišai kreiptis į CALORYCARE dėl papildomos informacijos apie iškilusius klausimus.
 3. CALORYCARE teisės ir pareigos
  1. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba jūs nesilaikote kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, CALORYCARE turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti jūsų duomenis arba apriboti jūsų teisę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už jūsų pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote tik jūs pats.
  2. CALORYCARE pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti jūsų registraciją ir naudojimosi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad jūs užsiimate neleistina veikla ar kitaip bandote pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.
  3. CALORYCARE įsipareigoja:
   1. Sudaryti visas sąlygas jums naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
   2. Pirkėjui užsisakius individualizuotas paslaugas ir atlikus jų apmokėjimą, per 1–2 darbo dienas nuo paslaugų apmokėjimo patvirtinimo, išsiųsti į Pirkėjo nurodytą el. paštą anketą, kuri yra privaloma užtikrinant kokybišką tolimesnių individualizuotų paslaugų teikimą.
   3. Individualizuotas paslaugas (dietologo nuotolines konsultacijas, sudarytus rekomendacinius mitybos planus ir mitybos programas) suteikti per 5–7 darbo dienas nuo Pirkėjo teisingai užpildytos anketos dienos pateikimo.
  4. CALORYCARE, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdami jums pristatyti užsakytos prekės ar suteikti paslaugos įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę ar paslaugą. Jums atsisakius priimti prekės ar paslaugos analogą, mes grąžinsime sumokėtus pinigus.
 4. Atsiskaitymas už prekes ir paslaugas
  1. Už prekes jūs galite atsiskaityti naudodamiesi visomis mokėjimo sistemos „PaySera“ teikiamomis atsiskaitymo galimybėmis.
 5. Prekių pristatymas / paslaugų suteikimas
  1. Jei jūsų užsakyta prekė yra sandėlyje – ją pristatysime Jums per 1–3 darbo dienas.
  2. Jei užsakytos prekės sandėlyje nėra – įsipareigojame pristatyti fizines prekes per 14 darbo dienų nuo pinigų gavimo dienos už užsakymą.
  3. Prekes pristatys CALORYCARE įgaliotas atstovas. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai.
  4. Už siuntimo išlaidas apmoka klientas apmokėdamas už prekę.
  5. Prekės pristatymo metu kartu su mūsų įgaliotu atstovu jūs privalote patikrinti prekės siuntos būklę. Pastebėję siuntos pažeidimą, jūs privalote tai pažymėti siuntos važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga ir be pažeidimų.
  6. Kokybiškos prekės nėra grąžinamos. Jeigu prekė yra nekokybiška, už grąžinimo siuntimo paslaugas mokame mes. Jeigu prekė buvo sugadinta kliento, tuomet visos išlaidos yra apmokamos jo sąskaita.
  7. CALORYCARE įsipareigoja atlikti individualizuotų paslaugų (dietologų nuotolinių konsultacijų, rekomendacinių mitybos planų, mitybos programų sudarymą) užsakymą per 5–7 darbo dienas nuo Pirkėjo teisingai užpildytos anketos dienos pateikimo.
  8. Kiekvienas užsakymas yra aktyvus 15 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dienos. Jeigu klientas, užsakęs dietologo nuotolinę konsultaciją, mitybos planą ar programą per numatytą laikotarpį tinkamai neužpildo jam atsiųstos anketos, tuomet užsakymas yra anuliuojamas ir pinigai nėra grąžinami.
   1. Tinkamai užpildytoje anketoje turi būti pateikti visi klausimyno duomenys bei asmeninė informacija, reikalinga numatytų paslaugų kokybiškam suteikimui.
  9. Intelekuali informacija, paslaugos, rekomendaciniai mitybos planai, mitybos programos nėra grąžinami.
  10. Jeigu pristatytos prekės komplektacijoje nėra kokių nors dalių ar prekės pakuotė atrodo pažeista, jūs privalote apie tai nedelsiant informuoti mus el. paštu info@calorycare.lt arba telefonu +370 620 32223.
 6. Prekių garantijos
  1. Visoms prekėms taikomi CALORYCARE nustatyti garantiniai terminai, laikantis gamintojo rekomendacijų. Garantija galioja nuo prekės įsigijimo datos.
  2. Kiekvienos CALORYCARE parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  3. CALORYCARE neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
  4. CALORYCARE skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.
  5. CALORYCARE teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.
  6. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, CALORYCARE įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
  7. Kiek leidžia imperatyvios įstatymų normos, CALORYCARE neatsako už bet kokius tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius, kuriuos gali patirti vartotojai ar tretieji asmenys dėl tinklapyje pateikiamo turinio, dėl tinklalapio veikimo sutrikimų ar trečiųjų asmenų tinklalapyje patalpintos informacijos teisingumo bei teisėtumo.
  8. CALORYCARE atsako už tinklalapyje pateikiamų produktų, paslaugų kokybę, bet neatsako už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo be specialistų priežiūros, neatsakingai laikantis rekomendacijų ar nepasitarus su savo šeimos gydytoju ar kitu medicinos specialistu.
  9. CALORYCARE tinklalapyje gali būti patalpintos nuorodos į kitus tinklalapius, tačiau CALORYCARE neatsako už juose pateiktos informacijos turinį, kadangi šių tinklalapių neprižiūrime, jų neatstovaujame ir nekontroliuojame.
 7. Prekių grąžinimas
  1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintu „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių” numatyta tvarka.
  2. Įsigiję prekę mūsų el. parduotuvėje jūs turite teisę atsisakyti užsakymo ir grąžinti prekę, net jei ji yra kokybiška, per 14 dienų nuo prekės pristatymo datos, jeigu:
   1. grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje;
   2. prekė yra nenaudota ir nesugadinta;
   3. prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, maišeliai ir kt.);
   4. grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos su visa gamintojo pridedama dokumentacija;
   5. grąžinant prekę pateikiamas jos įsigijimo dokumentas, garantinis talonas (jei jis buvo išduotas).
  3. Jei pageidaujate grąžinti prekę, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu info@calorycare.lt.
  4. Pinigai už grąžintas prekes bus pervesti į jūsų banko sąskaitą per 14 darbo dienų nuo paskutinės grąžintos prekės gavimo datos.
  5. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako klientas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes ar mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.
  6. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.
  7. Prekes grąžinate jūs savo kaštais pardavėjo nurodytu adresu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.
  8. Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes įsipareigojame priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai mes neturime analogiškos prekės, grąžiname jums už prekę sumokėtus pinigus į jūsų nurodytą banko sąskaitą.
 8. Asmens duomenų apsauga
  1. Sutinku, kad mano vardą, pavardę, el. paštą bei telefono numerį CALORYCARE tvarkytų veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
  2. Pirkėjas turi šias teises:
   1. žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
   2. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
   3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus.
  3. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje neterminuotai, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėjo, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.
  4. Siekdamas, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės CALORYCARE paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją – slapukus. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio CALORYCARE el. parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, el. parduotuvės www.calorycare.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros el. parduotuvės www.calorycare.lt funkcijos jam gali būti neprieinamos. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus.
  5. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu įteikdamas tiesiogiai adresu M. Daukšos g. 8, Vilnius ar išsiųsdamas tokį prašymą paštu ar el. pašto adresu info@calorycare.lt iš savo el. pašto adreso, kuris buvo registruotas CALORYCARE elektroninėje sistemoje. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.
 9. Baigiamosios nuostatos
  1. CALORYCARE pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, be išankstinio perspėjimo. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.
  2. Jeigu jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad jūs prarandate teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.
  3. Jei po Taisyklių pakeitimo jūs ir toliau naudojatės el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
  4. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  5. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.